Administrativt kontaktutvalg


For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i Trysil kommune.

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet vil jobbe med å få oppnevnt et administrativt kontaktutvalg i løpet av 2015. 

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:31.07.2014)