Magnilldalen-Busjødalen

Jakta er over og villreinen roer ned, her på høydedraget nordøst for Magnillsetra.
Jakta er over og villreinen roer ned, her på høydedraget nordøst for Magnillsetra., Foto: Arne Nyaas

Magnilldalen og Busjødalen er to seterdaler som ligger i Tynset og Tolga kommuner. Området er på 78 km2. Området er kupert og variert og innehar flere vatn, myrer, fjell, beite-  og seterlandskap. Ved Magnillsjøan er det ei åpen og spesielt fin setergrend. Området er et viktig beiteområde for villrein i Forollhogna. 

Området er gjennom generasjoner blitt utnyttet til setring, beite og slått av myrer og urte- og grasrike skogtyper. Deler av landskapet er fremdeles preget av tidligere tiders slått og beite, mens andre områder bærer preg av mer ekstensiv utnyttelse. Her finnes mange kulturminner, gamle buer og løer i utmarka.

 

Formål med vernet

Formålet med vernet av Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur-og kulturlandskap, der vegetasjon, seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, slåtteenger, utmarksslåtter og kulturminner utgjør en viktig del av landskapets egenart.

 

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området, datert april 2003. Les her

 

Bildegalleri

Bilder fra Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde

Les mer 

 

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde (Lovdata)

Informasjonstavle (pdf)

Kart (Naturbase)

 

Anbefalt litteratur

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:11.07.2019)