Byggesaker

I verneområdene i Forollhogna er det mange verdifulle bygninger og bygningsmiljø knyttet til seterdrift og utmarksbruk som det er viktig å ta vare på. Restaurering, vedlikehold og aktiv bruk av bygninger er positivt og ønskelig, og i tråd med verneformålet.

De fleste byggesaker skal behandles etter plan- og bygningsloven i kommunen og av nasjonalparkstyret etter verneforskriften. På statsalmenning skal tiltakene også avklares i forhold til bestemmelser i fjellov og seterforskrift. Se rekkefølge i saksbehandlingen (pdf).

I byggesaker er det generelt viktig med tidlig kontakt til kommunen for råd og veiledning.

Byggeskikkveiledere og retningslinjer for byggeskikk i forvaltningsplaner
I utforming av søknader om tiltak er det særlig viktig å gjøre seg kjent med vernebestemmelser og de retningslinjer som finnes i forvaltningsplaner og byggeskikkveiledere for det enkelte verneområde. 

Veiledere for byggeskikk generelt (pdf)

Byggeskikkveiledere
  • Seterliv og byggeskikk, bruk, vern og vedlikehold av setrer i Os i Nord-Østerdalen. Forfatter: Amund Spangen.  Bok utgitt i et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.  

Forvaltningsplaner med retningslinjer for byggeskikk:


Du finner også informasjon om verneforskrifter, forvaltningsplaner og veiledere for det enkelte verneområde i menypunktet ”Verneområder”.

Utkast til ny veileder for byggeskikken i verneområdene rundt Forollhogna kan du lese her. Planen er nå ute til faglig høring/gjennomgang i kommunene og vil bli sendt ut på mer formell høring og gjennomgang høsten 2019.

 Nybygg, tilbygg, påbygg og bruksendring (pdf)

Fasadeendring Fasadeendring (pdf)

Ferdig restaurert port i høyløe. Foto: Einar Engen, Norsk Kulturminneråd Restaurering og vedlikehold (pdf)

Riving av bygninger og anlegg (pdf)

Fysiske informasjons- og tilrettelegginstiltak (Skilt, bord, benker, parkering) (pdf)

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:04.06.2019)