2020

Nasjonalparkstyret for Forollhoga

Her finner du styredokumenter som møteinnkalling med saksfremlegg og møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets vedtaksmøter.

Møtedato

Sted

Type møte/
befaring

Møteinnkalling
Saksfremlegg

Møteprotokoll
Møtereferat

Saksnr.

04.03.2020

Trondheim

vedtaksmøte

Møteinnkalling og saksfremlegg

 Møteprotokoll

1-5/2020

14.04.2020

Teams-møte

vedtaksmøte

Møteinnkalling og saksfremlegg

 Møteprotokoll

6-13/2020

15.06.2020

Rønningen Gård, Dalsbygda

vedtaksmøte og befaring

Møteinnkalling og saksfremlegg

Møteprotokoll

14-21/2020

10.08.2020

Øyungen LV

Befaring

 

 

 

07.09.2020

Budalen

Befaring og styremøte

Møteinnkalling og saksfremlegg

Møteprotokoll

22-26/2020

12.10.2020

Kvikne, Tynset

 

 

 

 
 

Støren,

       


Vedlegg til styresaker i møte 14.04.2020
Vedlegg til styresak ST 9/2020:


Vedlegg til styresaker i møte 07.09.2020
- se nyhetssak

(Publisert:01.04.2020 Sist endret:16.09.2020)