2019

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Her legges styredokumenter, samt møteprotokoller fra nasjonalparkstyrets formelle vedtaksmøter i 2019

Møtedato

Sted

Type møte

Møteinnkalling
Saksfremlegg

Møteprotokoll
Møtereferat

Saksnr.

28.01.2019

Ålen
(Holtålen)

Forollhogna-konferansen

 

Konferanse

 ---------------

01.03.2019

Innset
(Rennebu)

Vedtaksmøte

Møteinnkalling

Møteprotokoll

 

10.05.2019

Kvikne
(Tynset)

Vedtaksmøte

Møteinnkalling

Møteprotokoll 

 

14.06.2019

Nåvdalen

Befaring

--------------------

--------------------

 ---------------

20.08.2019

Vingelen
(Tolga)

Vedtaksmøte

 

Møteprotokoll 

 

29.11.2019

Røros

Vedtaksmøte

 

 

Møteprotokoll

 
(Publisert:06.09.2019 Sist endret:01.04.2020)