2018

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Her legges styredokumenter, samt møteprotokoller fra nasjonalparkstyrets møter i 2018

Møtenr. Dato Sted 

Møteinnkalling 

 Saksnr.  

Saksfremlegg Møteprotokoll
1_2018   02.03.2018 Ålen    Møteinnkalling, sakliste 1-8/2018 Saksfremlegg Møteprotokoll
2_2018 08.06.2018 Dalsbygda kommer 9-20/2018  kommer Møteprotokoll 
3_2018 07.09.2018 Røros  Møteinnkalling, saksliste  21-27/2018  Saksfremlegg  Møteprotokoll 
4_2018 05.10.2017 Tynset  Møteinnkalling og saksliste  28-34/2018  Saksfremlegg  Møteprotokoll 
5_2018  30.11.2017  Soknedal  Møteinnkalling og saksliste   35-43/2018

Se møteinnkalling og saksliste 

Møteprotokoll 

Vedlegg:

Møtenr. 1_2018 (NP-sak 6/2018):  Særutskrift NP-sak 17/2017 Rapport fra kalveprosjektet 

(Publisert:07.03.2018 Sist endret:01.04.2020)