2012

Møteinnkallinger og saksframlegg for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalget i 2012

 

 

Dato

Utvalg

Møtenr.

Saksdokumenter

26.01.2012

Arbeidsutvalget (AU)
Telefonmøte

AU-møte 1/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

28.02.2012

Arbeidsutvalget (AU)
Telefonmøte

AU-møte 2/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

06.03.2012
07.03.2012

Kompetansedager for styret og vara, Røros

 

Program

07.03.2012

Nasjonalparkstyret (NP)Røros

NP-møte 1/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

16.05.2013

Nasjonalparkstyret (NP)Røros

NP-møte 2/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

18.06.2012

Nasjonalparkstyret (NP)Støren

NP-møte 3/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

02.08.2012

Arbeidsutvalget (AU)
Telefonmøte

AU-møte 3/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

07.09.2012

Arbeidsutvalget (AU)
e-postmøte

AU-møte 4/2012

Saksfremlegg
Hastesaker

13.09.2012

Arbeidsutvalget (AU)Telefonmøte

AU-møte 5/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

21.09.2012

Nasjonalparkstyret (NP)
Dalsbygda

NP-møte 4/2012

Møteinnkalling
Saksfremlegg

08.11.2012

Drøfting og temamøte
Styret og vara , Dalsbygda

 

 

09.11.2012

Nasjonalparkstyret (NP)Vingelen

NP-møte 5/2012

 

16.11.2012

Arbeidsutvalget (AU)
E-post møte

AU-møte 6/2012

Saksfremlegg
Hastesak