Saksdokumenter styremøter

Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg for nasjonalparkstyret blir lagt ut på nettsidene ca. 1 uke før vedtaksmøtet. Etter behandling av sakene i styret vil endelig vedtak fremkomme av møteprotokollen.


2020

Nasjonalparkstyret for Forollhoga Her finner du styredokumenter som møteinnkalling med saksfremlegg og møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets vedtaksmøter.

(Publisert:01.04.2020 Sist endret:16.09.2020)

2019

Nasjonalparkstyret for ForollhognaHer legges styredokumenter, samt møteprotokoller fra nasjonalparkstyrets formelle vedtaksmøter i 2019

(Publisert:06.09.2019 Sist endret:01.04.2020)

2018

Nasjonalparkstyret for ForollhognaHer legges styredokumenter, samt møteprotokoller fra nasjonalparkstyrets møter i 2018

(Publisert:07.03.2018 Sist endret:01.04.2020)

2017

Møte nr. Dato Sted  Møteinnkalling  Saksfremlegg Vedlegg 1_2017   31.01.2017    Vingelen    Møteinnkalling, sakliste   Saksfremlegg   13.03.2017 Berkåk Forollhogna-konferanse     2_2017 18.04.2017 Budal  Møteinnkalling, sakliste Saksfremlegg  Vedlegg 3_2017 26 ...

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:01.04.2020)

2016

Styredokumenter 2016 Møtedato Sted Møteinnkalling og sakliste         Saksfremlegg 09.03.2016   Røros   Møteinnkalling og sakliste   Saksfremlegg NP-møte 1_2016   09.05.2016   Støren   Møteinnkalling og sakliste   Saksfremlegg NP-møte 2_2016   22 ...

(Publisert:03.05.2016 Sist endret:01.04.2020)

2015

(Publisert:03.05.2016 Sist endret:01.04.2020)

2014

Møter i nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtedato Type møteMøteinnkalling og sakliste Saksfremstilling Sted  03.02.2014 Forollhogna-konferanse   Budalen(Midtre Gauldal kommune)  09.04.2014 Møteinnkalling og sakliste Saksfremstilling i sakene 12/2014 til 18/2014. Ålen(Holtålen kommune)  13 ...

(Publisert:03.04.2014 Sist endret:01.04.2020)

2013

Møteinnkallinger og saksfremlegg for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalget (AU) i 2013

(Publisert:08.01.2013 Sist endret:01.04.2020)

2012

Møteinnkallinger og saksframlegg for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalget i 2012