2019

Her finner du oversikt over delegerte vedtak - søknader som er behandlet delegert av nasjonalparkforvaltere i 2019.

 

Vedtak nr.

Verneområde – typer sak - kommune

   Referert styret
   Møtedato

DV   1_2019

 

 

 

DV   2_2019

 

 

 

DV   3_2019

 

 

 

DV   4_2019

 

 

 

DV   5_2019

 

 

 

DV   6_2019

 

 

 

DV   7_2019

 

 

 

DV   8_2019

 

 

 

DV   9_2019

 

 

 

DV 10_2019

 

 

 

DV 11_2019

 

 

 

DV 12_2019

 

 

 

DV 13_2019

 

 

 

DV 14_2019

 Magnilldalen - Busjødalen LV - byggetiltak
fasadeendring seterstue

 

DV 15_2019

 Forollhogna nasjonalpark

 

DV 16_2019

 Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel sommer - uttransport av felt elg (Holtålen)

 

DV 17_2019

 Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel sommer - bruk av motor på båt  - ørekytetiltak

 

DV 18_2019

 Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel vinter - 
tillatelse til oppkjøring av skiløype (Tolga)

 

DV 19_2019

Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV - byggetiltak -  tilbygg til uthus på fritidseiendom (Os)

 

DV 20_2019

Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel - transport av ved og varer til buer (Rennebu)

 

 

 

(Publisert:01.04.2020)