Delegerte vedtak

Nasjonalparkstyret har anledning til å delgere behandling av kurante saker til nasjonalparkforvalterne. Det vises til gjeldende delegeringsreglement.

Delegerte vedtak refereres for styret i etterkant (påfølgende styremøte). Alle brev med vedtak etter verneforskriftene legges ut i Miljøvedtaksregisteret der de er tilgjengelig for alle.

(Publisert:27.11.2019 Sist endret:01.04.2020)

2020

Delegerte vedtakHer finner du oversikt over delegerte vedtak - svar på søknader som er behandlet delegert av nasjonalparkforvaltere i 2020. Link til svarbrev finner du på vedtaksnr. Alle vedtak ligger også i Miljøvedtaksregisteret.

(Publisert:01.04.2020 Sist endret:01.09.2020)

2019

Her finner du oversikt over delegerte vedtak - søknader som er behandlet delegert av nasjonalparkforvaltere i 2019.

(Publisert:01.04.2020)