Nasjonalparkstyret 2020 - 2023

Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023, Foto: Erik Ydse, Statens naturoppsyn (SNO)

Medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 - 2023 ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev av 09.02.2020. Styret består av 9 politiske representanter. - 1 representant fra hver av de 7 berørte kommunene, og en fra hver fylkeskommune (Trøndelag og Innlandet). Her kan du se hvem som er nyvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret.

Medlemmer og varamedlemmer i nasjonalparkstyret:

Navn medlem

Representerer (parti*)

Vararepresentant

Guri Heggem

Trøndelag fylkeskommune (Sp)

Hanne Feragen

Stein Tronsmoen

Innlandet fylkeskommune (Sp)

Hanne Velure

Isak V. Busch

Røros kommune, ordfører (Ap)

Guri Heggem

Runa Finborud

Os kommune, ordfører (Sp)

Arne Horten

Sivert Moen

Midtre Gauldal kommune, ordfører (Sp)

Ane Aunøien Moen

Tone Hagen

Tynset kommune, varaordfører (Ap)

Roar Estensgård

Marit Bjerkås

Rennebu kommune, varaordfører (Ap)

Ola Øie, ordfører

Bjørnar Tollan Jordet

Tolga kommune, ordfører (SV)

Ingeborg Kirkbakk

Arve Hitterdal

Holtålen kommune (Framtida Holtålen)

Tove Hegseth

*Partitilhørighet for medlem (ikke vararepresentant)

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:16.06.2020)