BibliotekKongelig resolusjon

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3 jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 7 nov 2008 nr. 1204. 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.09.2015)

Forvaltningsplan

 Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark (pdf)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.09.2012)

Div publikasjoner

Norges nasjonalparker (Miljødirektoratet div. publikasjoner) Kart over Norges nasjonalparker (miljøstatus.no)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.09.2015)

Vegetasjonskartlegging

  Rapporter: Botaniske registreringer og vegetasjonskartlegging    Vegetasjonskartlegging Resultatene fra vegetasjonskartleggingene (kart) finnes på Institutt for skog og landskap sin kartportal: Kilden – til arealinformasjon. Rapporter fra vegetasjonskartleggingene er tilgjengelig på nettsidene til Instituttet.  Elven, R. 1975 . Botanisk rapp. Hedmark: Os, Vangrøftdalen og Kjurrudalen m.m....

(Publisert:17.10.2012)

Litteraturliste

  Litteraturliste for Forollhognaområdet (pdf)

(Publisert:07.11.2012)