Verdensarv og cirkumferens

Bergstaden Røros ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I juli 2012 vedtok UNESCOs internasjonale verdensarvkomité å utvide området til å gjelde hele cirkumferensen.
Bergstaden Røros ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I juli 2012 vedtok UNESCOs internasjonale verdensarvkomité å utvide området til å gjelde hele cirkumferensen., Foto: Arne Nyaas

 

Røros bergstad – med slagghaugene og bygatene – ble innskrevet på UNESCO’s liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2009 ble det søkt om utvidelse av verdensarvområdet til å omfatte kulturminner og kulturlandskap også utenfor Røros. 

De nye områdene viser hvorfor bergstaden ble etablert, og hvordan den har kunnet fungere og være drivkraft i utviklingen av hele fjellregionen. Etter vedtak i verdensarvkomitèen 31.juli 2010 er Røros bergstad og Cirkumferensen nå innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Utvidelsen av selve verdensarven er geografisk avgrenset til nærmere definerte områder (kjerneområder), mens hele privilegieområdet til Røros kobberverk, cirkumferensen, utgjør et område av særlig betydning for verdensarven. 

Cirkumferensen er definert som det området som ligger innenfor en sirkel med radius på fire gamle norske mil (ca. 45 km i dag) med sentrum i Storwartz gruve. Innenfor cirkumferensen er det et betydelig antall kulturminner knyttet til bergverksdrifta; gruver, smeltehytter, ferdselsveger, kølmiler. Utviklingen i hele regionen ble preget av gruvedrifta.  Se kart over Cirkumferensen

En stor del av verdensarven berører ”Forollhogna-området”(6 av 7 kommuner i Forollhogna er berørt av verdensarven). 

 Smeltehytter og avskoging

Kartet over: http://www.verdensarvenroros.no/static/roros_smeltehytter_skog_37BIG.html

 

De omfattende kulturminnene som tilhører Røros bergstad og cirkumferensen ”utgjør en helhet som er et fremragende eksempel på tradisjonell bosetting og ressursutnyttelse. De ulike aktivitetene som har funnet sted i området utgjør en sammenhengende og gjensidig avhengighet”. (Vedtak av 31.juli 2010, Verdensarvkomitèens møte i Brasilia).

Det er utarbeidet en ”Regionplan for Røros bergstad og Cirkumferensen”. Planen ble vedtatt av Hedmark fylkesting og Sør-Trøndelag fylkesting i juni 2011.

 

Les mer om Røros bergstad og cirkumferensen på nettsidene til Rørosmuseet og på sidene www.verdensarvenroros.no.

(Publisert:24.08.2012 Sist endret:26.10.2012)