Vann og vassdrag

 

I boka "Forollhogna. Natur- kultur-historie" (Friluftsforlaget 2005) gir Tore Qvenild (fiskeforvalter i Hedmark) en meget god beskrivelse av vann og vassdrag i Forollhogna-området, inklusive fisk og fiskeforhold i området. Den største fisken som er dokumentert tatt i området, var en ørret på 8,4 kilo i Storensjøen (bildet over tatt i juni 2010). Ruggen ble tatt på sluk av Per Henriksen i 1939.

"I Forollhogna-området er det et betydelig antall sjøer, vann og tjørn som er bundet samme av utallige små og store vassdrag. Her ligger blant en rekke større sjøer der Øyungen, Falningsjøen, Forollsjøen, Storsverjesjøen, Storhiåsjøen, Storensjøen og Fjellsjøen er det største. Når det gjelder vassdrag er det først og fremst Ya, Fora, Lona, Ena og Bua som skiller seg ut. Elva Ya har sine kilder omkring Ytjønnene og renner i sørvestlig retning og ut i Orkla. Ena kommer fra Storensjøen og går sammen med Bua ved Enodden i Budalen. Bua begynner øverst oppe i Synnerdalen der Tverrelva og noen mindre bekker møtes. Den renner gjennom hele Budalen og forener seg med Gaula ved Kjellen bru. Fora kommer fra Forollsjøen og slynger seg nordover via Dalbusjøen og ut i Gaula, mens Lona, som har sine kilder ved Bratthøa, renner sørover gjennom Londalen og ut i Tunna", presiserer Qvenild.

Ei annen stor elv er Vangrøfta som slynger seg gjennom Dalsbygda og renner ut i Glomma sør for Os. Dette fiskerike vassdraget samler alt vannet sør og sørøst for Forollsjøen via en rekke bekker og mindre elver som renner sørover via Såttåhaugen, Skarvdalen, Vangrøftdalen/Falken og Kjurrudalen.

Forollhogna-området har meget godt fiskevann, i hovedsak ørret, men også noe røye. Hvorfor er det så stor og fin fisk i området? Tore Qvenild gir følgende forklaring: " Grunne vann, god vannkvalitet, dårlige rekrutteringsforhold og store krepsdyr er selve grunnoppskriften på stor og fin ørret av beste kvalitet. Og dette er da også et av våre aller beste fiskeområder hvor rapportene om storfisk er mange. Ikke bare fra "de gode gamle dager", men de lar seg hyppig bekrefte også i vår tid".

I Forollsjøen tas det årlig fisk på opp mot fem kilo på garn.  

(Publisert:24.08.2012 Sist endret:24.10.2012)