Utvalgte kulturlandskap

Generasjoners bruk har formet kulturlandskapet i landskapsvernområdene, som her i Vingelen.
Generasjoners bruk har formet kulturlandskapet i landskapsvernområdene, som her i Vingelen., Foto: Arne Nyaas

 

32 områder i landet har status som utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Utvalget av områder er et fellesprosjekt mellom landbruks- og miljøforvaltningen. 

Disse ulike landskapene viser samspillet mellom menneskenes høsting og bruk av naturen gjennom generasjoner og de miljøverdier som har utviklet seg som følge av dette.  Områdene inneholder både kulturhistoriske og biologiske verdier og er en kilde til kunnskap og opplevelse av vår felles natur- og kulturarv.

Mer informasjon om utvalgte kulturlandskap finner du på hjemmesidene til Statens landbruksforvaltning.

 

To av de utvalgte kulturlandskapene er innenfor verneområdene i Forollhogna: 

 

Midler til tiltak i Os, kontaktinformasjon (pdf)

 

Se bilder fra åpningen av utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Den offisielle åpningen stod kronprins Haakon Magnus for, på Kløftåsen i Dalsbygda søndag 28. juni 2009:

Kløftåsen i Dalsbygda

Foto: Rolf Egil Krog

Kløftåsen i Dalsbygda

Foto: Rolf Egil Krog

Kløftåsen i Dalsbygda 

Foto: Karoline Finstad Vold

Kløftåsen i Dalsbygda

Foto: Karoline Finstad Vold

Kløftåsen i Dalsbyda

Foto: Rolf Egil Krog

Kløftåsen i Dalsbygda

Foto: Rolf Egil Krog

Kløftåsen i Dalsbygda

Foto: Rolf Egil Krog

(Publisert:24.08.2012 Sist endret:04.01.2018)