Fjellet og bygdene

Seterdalene skjærer seg inn i Forollhogna-området, som her i Synnerdalen i Budalen.
Seterdalene skjærer seg inn i Forollhogna-området, som her i Synnerdalen i Budalen., Foto: Arne Nyaas

 

Fjellbygdene rundt Forollhogna har mye å tilby de tilreisende og de fastboende. Området har vidstrakt natur og god plass, interessant kvartærgeologi, rik vegetasjon, et levende landbruk med aktivt seterliv, variert kulturlandskap, tradisjonsrik bebyggelse og mange spennende attraksjoner.  Området har rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Skiløypenettet er omfattende, og fjellene og seterdalene er lett tilgjengelig for turer både sommer- og vinterstid.

Det er mye som tyder på at det allerede før Svartedauden var fast bosetting i mange av bygdene som i dag omkranser Forollhogna-området. Det var nok tilfellet både for Vingelen, Dalsbygda, Forddalen, Endalen og Budalen. Nøyaktig når det skjedde, er vanskelig å angi, men ut i fra en lang rekke med interessante oldtidsfunn samt et stort antall med dyregraver, er det mye som tyder på at folk har slått seg ned her i tidsrommet fra 500 – 700 e. Kr.

Utnytting av utmarksressursene i fjellet og i setertraktene i form av mosetaking, slått- og beiteområder, samt jakt og fiske, har alltid vært svært viktig for jordbruket og for bosettingen i bygdene.

Bygdene strekker seg med sine seterdaler inn mot den sentrale delen av nasjonalparken. Og dette er bygdene, regnet fra sør mot vest og hele "veien rundt": Vingelen, Kvikne, Soknedal, Budal med seterdalene Endalen og Synnerdalen, Forbygda (Singsås), Haltdalen, Ålen, Hessdalen og Dalsbygda, med Kjurrudalen og Vangrøftdalen.  Etter at Forollhogna-området ble vernet i 2001, har trafikken mot Hogna-toppen tatt seg kraftig opp både fra Synnerdalen og fra Såttåhaugen i Vangrøftdalen. Trafikkøkningen er ikke bare av det gode, særlig ikke for villreinen som i juli-august forstyrres i å trekke over på områdene nord og øst for Forollsjøen.

 

Nettsider (bla nedover)

Vingelen:

http://www.dirnat.no/content/500040812/

http://www.vingelen.com/no/

http://www.vingelenutvikling.no/

http://vingelen.skytterlag.no/

http://www.vingelen-idrettslag.no/

http://www.vingmek.no/

http://tur.vingelen.no/

http://www.vingelen-islandshest.com/

http://www.rorosmat.no/vingelen

http://www.vingelen-hestesenter.com/

http://www.vingelsgaard.no/

http://skisporet.no/hedmark/tolga

 

 

 

Kvikne:

http://www.nasjonalparker.org/besokssentra/kvikne/kvikne.asp

http://www.kvikne.no/

http://www.kvikneutmarksrad.no/

http://www.kviknefjellhotell.no/

http://dev.storeng.visbook.no/#!/splash

http://www.krk.no/

http://skisporet.no/hedmark/kvikne

Soknedal:

http://www.inatur.no/infopages/01/31/67/91/Soknedal-Fjellstyre-Smaaviltjakt.html

http://www.njff.no/portal/page/portal/sor_trondelag/lokallag/soknedal

 

 

 

 

 

 

 

 

Budal:

http://www.gaula.no/sider/tekst.asp?side=89

Budal fjellstyre

http://folk.ntnu.no/dagfinnr/Budal/index.html

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=64149

http://www.skytterlag2.no/budal/

http://www.kor.no/budal-songlag

Bjørkan regnskap

 

Singsås:

Singsås fjellstyre

http://www.fordalen.no/

Fordalen Østre Utmarkslag

http://www.singsåsnæringspark.no/

Bedrifter i Singsås

 

 

 

Haltdalen:

http://www.fjellstyrene.no/alen/HaltdalenFjellstyre.htm

Haltdalen kurs- og øvingssenter

http://www.stavkirka.no/haltdalen-nye-stavkirke/

 

Ålen:

Ålen fjellstyre

http://www.aalenskisenter.no/

http://www.njff.no/portal/page/portal/sor_trondelag/lokallag/aalen

http://www.fjelltur.no/holtalen/sykkelstier/copy_of_barnebakken

 

 

 

Hessdalen:

http://www.hessdalen.org/index_n.shtml

http://www.hessdalen.no/index.html

http://www.visithessdalen.com/

 

 

Dalsbygda:

http://www.dalsbygda.no/

http://www.fjellfolge.no/

http://jaktlaget.dalsbygda.no/

http://daltinn.dalsbygda.no/

http://www.fishspot.no/Fiskeforalle/FiskeiDalsbygda.aspx

IL Nansen

Dalsbygda Skytterlag

Os JFF

http://dalsbygda.net/

http://nyaas.fjellfolk.no/Dalsbygda.html

 

 

 

Felles for alle bygder:

http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Publisert:24.08.2012 Sist endret:23.10.2012)