Gruvedrift

Fredrik IVs gruve ligger på toppen av Gruvåsen i Dalsbygda. Forekomsten ble oppdaget i 1707 av to skjerpere fra Røros. Gruva består av en rekke vertikale sjakter, hvorav Kongens og Dronningens er de dypeste (123 meter dyp). I 1916 ble gruveanlegget tatt ned og solgt på auksjon. Kilde: ngu.no
Fredrik IVs gruve ligger på toppen av Gruvåsen i Dalsbygda. Forekomsten ble oppdaget i 1707 av to skjerpere fra Røros. Gruva består av en rekke vertikale sjakter, hvorav Kongens og Dronningens er de dypeste (123 meter dyp). I 1916 ble gruveanlegget tatt ned og solgt på auksjon. Kilde: ngu.no, Foto: Arne Nyaas

 

"Typisk for Rørosområdet er at det er tallrike malmforekomster, men de er oftes små. Innenfor 1646-cirkumferensen er det rikeste funnstedet, utenom Røros-gruvene, Killingdal i Ålen, som ble drevet av Røros Kobberverk kun ei kort tid rundt 1800. Sør for Bergstaden ble gruver i Dalsbygda og Vingelen drevet noen få år. Utenom 1646-cirkumferensen var de største funnene på Kvikne (aldri drevet av Røros) og Folldal, som Røros-verket eide i årene 1826-1848, men ikke hadde noen tro på." Kilde: http://www.verdensarvenroros.no/

 

Se informasjon om følgende gruver i databasen til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU):

Fredrik IV (Dalsbygda)

Fossgruva (Dalsbygda) 

Vingelen gruve (Vingelen)

Kviknegruvene (Kvikne)

Kaltberget (Kvikne) 

Olkar (Kvikne)

Undal (Rennebu)

Hesjedalen (Holtålen)

Nygruva (Holtålen)

Hessjøgruva (Holtålen)

 

(Publisert:24.08.2012 Sist endret:26.10.2012)