Tiltak ved Forollsjøen (Os)

I kommende periode kan det forventes aktivitet i forbindelse med vedtatte planer om tiltak ved søndre del av Forollsjøen. Tiltakene er en del av prinsipielle avklaringer for motorisert transport ved bruk, reparasjon og vedlikehold av kjørespor til buer ved Forollsjøens sørside. For mer informasjon vises det til Forollsjøens sørside - buplan og motorferdsel.     

(Publisert:05.09.2018 Sist endret:08.03.2019)