Søndagskveld på Ramsmoen 1.september - lansering av Jon J. Melis intervjuer på nett

Foto: Arne Nyaas
Foto: Arne Nyaas

Er du interessert i jakt, fiske, fangst, setring og utmarksslått, gruvedrift eller krigshistorie eller kanskje har en slektning som er intervjuet bør du ta turen til Ramsmoen på Tynset søndag kveld.

Tid og sted: Søndag 1.september kl. 19, Ramsmoen, Tynset

Førstkommende søndag lanseres Jon J. Melis intervjuer fra Dalsbygda og Forollhogna-området på nett i Digitalt museum.  Søndag kveld vil du få en smakebit fra et intervju eller to og få presentert selve løsningen og bruken av denne, slik at du kan kose deg med mange intervjuer og historier hjemme i ettertid. Dette er et unikt materiale som også bør være interessant for skoler, organisasjoner, næringsliv, privat og offentlig forvaltning. Jon J. Meli vil være til stede om kvelden, og kanskje fortelle oss noe om hvorfor han har dette engasjementet for natur, kulturhistorie og folks hverdagsliv.

Jon J. Meli fra Dalsbygda i Os kommune har gjort en fantastisk innsats gjennom en årrekke med å dokumentere viktig kunnskap om tradisjonell bruk og høsting av utmarksressursene i området. Intervjuene formidler mange spennende og interessante historier fra folks hverdagsliv og gode historier også i folks møte med besøkende. Dette er verdifull kunnskap som det er viktig å ta vare på for ettertida.

Intervjuene har også dannet grunnlag for Jon sin mangeårige produksjon av artikler til Hognareinen, Villreinen, bygdabladet Nordavær i Dalsbygda for å nevne noen. I tillegg har han fartet mye rundt med lysbildeforedrag og vært en stor ressurs for formidling av kunnskap i skolen i Dalsbygda.

Se også Arne Nyaas sin artikkel om Jon: "En bauta i norsk villreinforvaltning – med ståsted lokalt i Dalsbygda"

Digitalisering av intervju, registrering og lansering på nett
For noen år tilbake tok Nasjonalparkstyret for Forollhogna initiativ til å digitalisere rundt 100 intervju som Jon J. Meli har gjort gjennom en mannsalder. Vi så at kunnskapen som var samlet inn hadde stor betydning for forvaltning av natur- og kulturarv i verneområdene i Forollhogna. Kunnskap om tradisjonell bruk og høsting av utmarksressursene er sårbar kunnskap som det er særlig viktig å ta vare på og sikre for ettertida.

Selve digitaliseringen er utført av Marit Eggen fra Tylldalen, på oppdrag fra nasjonalparkstyret. Anno Musea i Nord-Østerdalen ved Per Arne Tollefshagen har nå registrert alle de 106 intervjuene som er digitalisert, på PRIMUS. De vil bli publisert på Digitalt Museum 1.september. 

Gjennom digitaliseringen (finansiert via satsingen «Menneske og naturarven», Miljødirektoratet) og det arbeidet som nå er gjort av Anno Museum vil materialet både være sikret og gjort tilgjengelig for folk flest.
Vi håper derfor folk vil sette pris på det arbeidet og den innsatsen som Jon J. Meli har gjort helt på frivillig basis gjennom alle år.

For ytterligere info se nettsidene til Musea i Nord-Østerdal, og Facebook sidene til Musea i Nord-Østerdal.

 

(Publisert:29.08.2019 Sist endret:24.04.2020)