Nyutgivelse av "Hognareinen"

Gammelt slåttelandskap
Gammelt slåttelandskap, Foto: Yngve Rekdal

"Hognareinen - årbok med aktuelt stoff fra Forollhogna-området" legges nå ut for salg. I "Hognareinen" finner du artikler om Storbekkøya museumsseter, om villrein, byggeskikk, seterliv, vegetasjon, slåttelandskap og beite, kulturminner, fiske mm. Årboka koster kr. 100,-. og gis ut av villreinutvalget i samarbeid med villreinnemnd og nasjonalparkstyret. Les mer om Hognareinen og utsalgssteder på villreinutvalgets nettsider: www.hognareinen.no.

 

 

Tidligere utgaver av Hognareinen
I perioden 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt 11 ganger. Det første nummeret kom i 1985, det siste i 2003. Initiativtager og redaktør var Jon J. Meli fra Dalsbygda. Jon J. Meli er en "utømmelig kilde" mht. kunnskap om natur- og kulturarv i Forollhogna-området, og han vil derfor være en viktig medspiller og skribent i bladet også i årene som kommer.

Frist for neste års utgave
Redaksjonskomitèen håper Hognareinen faller i smak, og tar sikte på at den kan komme ut årlig. Fristen for bidrag til neste års utgave er allerede satt til 31.mai 2015. Har du idèer og innspill til innhold, ønsker du å bidra med stoff/bilder til årboka - ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, e-post: arnny@online.no el. pr. telefon: 95151244.

(Publisert:07.11.2014 Sist endret:20.01.2021)