Møteprotokoll fra styremøte 8.juni 2018

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Os
Fosskleiva i Vangrøftdalen, Os, Foto: Hans Bull

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte i Dalsbygda og befaring i Vangrøftdalen fredag 8.juni 2018. På befaringen deltok også representanter fra Nord-Østerdal kraftlag og Fylkesmannen i Hedmark i forbindelse med ønsker/planer om fremføring av strøm til setrene i Vangrøftdalen.

 

Møteprotokoll finner du her.

(Publisert:12.06.2018 Sist endret:08.03.2019)