Møteprotokoll fra styremøte 30.oktober 2020

Flott steinlegging av sti ved Svartsjøen
Flott steinlegging av sti ved Svartsjøen, Foto: Eli Grete Nisja

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde styremøte på Kvikne fredag 30.oktober. Styret diskutere besøksforvaltning, og fikk en orientering fra flere av representantene om status i egen kommune mht. besøkssenter, nasjonalparklandsby, nasjonalparkkommuner mv. Arne Horten, Os kommune orienterte kort om status for strømprosjekt i Os og mulig finansiering. I tillegg diskuterte styret søknad om strøm til Rabblia i Vangrøftdalen og behandlet flere saker etter verneforskriftene. Møteprotokollen finner du her eller under menypunkt styret og styredokumenter. Neste styremøte er fastsatt til fredag 27.november 2020.

(Publisert:06.11.2020 Sist endret:02.12.2020)