Møteprotokoll fra styremøte 15.mars 2021

Beitedyr er avgjørende for å ta vare på beitekvalitet og kulturlandskapsverdier.
Beitedyr er avgjørende for å ta vare på beitekvalitet og kulturlandskapsverdier. , Foto: Astrid Alice Haug

Møteprotokoll fra styremøte 15.mars 2021 finner du både her og under menypunkt styret/styredokumenter.
Nasjonalparkstyret drøftet "Områdeplan for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os" som grunnlag for høringsuttalelse til planen.
11 delegerte saker ble referert for styret. Delegerte saker - er saker som regnes som kurante.  

Møteprotokoll fra styremøte 15.mars 2021.

(Publisert:17.03.2021 Sist endret:26.03.2021)