Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 19.september

Sau på beite
Sau på beite, Foto: Astrid A. Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har formelt vedtaksmøte tirsdag 19.september på Røros Hotell. Møtestart ca. 12.30. Styret kommer fra befaring rundt Forollhogna. 

Saksdokumenter:

Nasjonalparkstyret skal på befaring "rundt Forollhogna" for å bli bedre kjent og for å sette seg inn i områdets muligheter og utfordringer.

En viktig del av befaringen/rundturen er å bli kjent med innholdet i utarbeidet besøksstrategi, prinsippene i denne, samt prioriterte hovedtiltak.

Turen skal også legge grunnlag for at styret skal få et godt innblikk i ulike type saker rundt Forollhogna som det knytter seg utfordringer til (eks. søknader knyttet til veg, nydyrking, byggesaker). Helhetlig forvaltning og likebehandling av sammenlignbare saker er også et viktig grunnlag for behandling av enkeltsøknader rundt området.

(Publisert:17.09.2017 Sist endret:08.03.2019)