Møte i nasjonalparkstyret mandag 26.juni 2017

Traktorveg til Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)
Traktorveg til Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte mandag 26.juni 2017. Møtet er kombinert med befaring i området Vangrøftdalen, Såttåhaugen og Forollsjøen.Styret skal bla. behandle to prinspielle saker om motorferdsel i nasjonalparken:  -  til buene ved Forollsjøen i Os og til Hiåsjøen i Midtre Gauldal. Oppsummering av villrein og ferdsel-prosjektet i Forollhogna er også tema i møtet, samt behandling av 2 søknader om organisert virksomhet i nasjonalparken.

Her finner du:


Øvrige dokumenter (vedlegg til saksfremlegg) finner du under menypunkt "Styret" og "Styredokumenter".

Noen søknader blir drøftet med styret i møtet for mulig delegering av myndighet til nasjonalparkforvalter, slik at formell behandling kan gjøres raskt i etterkant av møtet. I tillegg til søknader på sakliste (27/2017) blir også søknad fra bl.a Ålen beitelag om bruk av ATV (pga av spesielle forhold i 2017) for uttransport av saltstein drøftet i møtet. 

(Publisert:21.06.2017 Sist endret:08.03.2019)