Møte i nasjonalparkstyret mandag 15.mars 2021

På veg hjem fra setra  Foto: Julie Hoff
På veg hjem fra setra Foto: Julie Hoff

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte på teams mandag 15.mars kl. 11 - 14.30. Yngve Rekdal, Nibio vil utfordre styret i starten av møtet på hva som er viktig i forhold til å ta vare på ressursgrunnlaget i Forollhogna med husdyrbeite og landskapsskjøtsel.

Berit Siksjø, landbrukskonsulent i Os vil presentere områdeplanen for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen, som grunnlag for styrets høringsuttalelse til områdeplanen.

Møteinnkalling, sakliste og saksdokumenter

Vedlegg til styresak 11/2021 - områdeplan for det utvalgte kulturlandskapet i Os - Vangrøftdalen og Kjurrudalen:

Vedlegg 1 Høringsbrev - vedtak i formannskap
Vedlegg 2 Samlet saksfremstilling - behandling av utkast i Os kommune
Vedlegg 3 Områdeplanen - statusdel - høringsutkast
Vedlegg 4 Tiltaksplanen
Vedlegg 5 Nedbetalingsplan


Møteprotokoll
fra møtet finner du her

(Publisert:10.03.2021 Sist endret:26.03.2021)