Møte i nasjonalparkstyret fredag 29.november 2019

Årets siste vedtaksmøte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna er fastsatt til fredag 29.november 2019. Møtet blir på Røros. Dette er antageligvis det siste vedtaksmøtet for sittende nasjonalparkstyre. Nye representanter vil bli oppnevnt av Miljødirektoratet så snart berørte kommuner og fylkeskommuner har meldt inn 2 kandidater hver (styremedlem og vara). 

Møtedato og tid: 29.11.2019, møteramme kl. 09.00 - 15.00

Møtested: Røros Hotell, Røros

Møteinnkalling og saksdokumenter vil bli lagt ut på nettsidene ca. 1 uke før møtet.

Saker som krever behandling i nasjonalparkstyret må være sendt nasjonalparkstyret senest 3 uker før vedtaksmøtet dvs. innen torsdag 7.november 2019. 

Ta kontakt med en av nasjonalparkforvalterne så snart som mulig dersom du har aktuelle saker som krever snarlig behandling i nasjonalparkstyret. 

(Publisert:01.11.2019 Sist endret:19.06.2020)