Møte i nasjonalparkstyret torsdag 17.september

Sommerservering på Utistuvollen i Vangrøftdalen (Os kommune)
Sommerservering på Utistuvollen i Vangrøftdalen (Os kommune), Foto: Randi Brænd

Det er møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna torsdag 17.september på Malmplassen, Tolga. Første del av møtet er felles drøftingsmøte med villreinnemda, der besøksstrategi for Forollhogna-området er tema. Alle møter i nasjonalparkstyret er offentlige, og åpne for publikum.

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna

Tid: Torsdag 17.september kl. 10 - 16, Malmplassen Gjestegård, Tolga

Fellesmøte med villreinnemda kl. 10 - 12.30
Lunsj kl. 12.30 - 13
Vedtaksmøte kl. 12.30 - 16

Møteinnkalling og saksdokumenter:

Møteinnkalling og sakliste

Saksfremstilling og innstilling i NP-sak 45-53/2015

Vedlegg til styresaker:

Sak nr. Type sak Vedlegg
49/2015 Søknad om riving av seterfjøs og oppføring av ny enhet for utleie  Vedlegg 1
Vedlegg 2 

51/2015

Nye vedtekter for nasjonalparkstyrene
Stillingsbeskrivelse for forvaltere 

Vedlegg 1
Vedlegg 2 
52/2015 Skisse til besøksstrategi for Forollhogna (kommer...)


 

 

 

(Publisert:11.09.2015 Sist endret:12.10.2018)