Ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

Foto: Yngve Rekdal, Nibio
Foto: Yngve Rekdal, Nibio


Stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna er nå utlyst. Den utlyste stillingen er en av to forvalterstillinger i Forollhogna. Se stillingsannonse her

Søknadsfrist: 18.april

Stillingen er knyttet til forvaltning av 10 verneområder på grensa mellom Trøndelag og Innlandet. I hjertet av området ligger Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat. Forollhogna er et frodig fjellområde, kjent for sin livskraftige villreinstamme, rike områder for rypejakt og et rikt plante-, fugle- og dyreliv. Nasjonalparken er omkranset av frodige og tradisjonsrike seterdaler vernet som landskapsvernområder. Ingen steder i landet finner du tilsvarende aktivt seterliv innenfor et vernet område som her. Dette er et spennende område å jobbe i.

Du finner mer informasjon om verneområdene under menypunkt "Verneområdene i Forollhogna", og "Bli kjent".

Arbeidsoppgaver
Som nasjonalparkforvalter i Forollhogna får du mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver på et bredt saksfelt. Oppgavene varierer fra saksbehandling på mange temaområder, til arbeid med forvaltningsplaner, besøksstrategi, formidling, informasjon og tilretteleggingstiltak. Vi jobber med fysiske tilretteleggingstiltak i felt i samarbeid med lokale aktører, formidling på nett (besøkssider og styresider), deltar i og arrangerer møter og konferanser i samarbeid med lokale og eksterne aktører. Vi forsøker å legge til rette for lokal verdiskaping innenfor gjeldende verneforskrifter og de ressurser vi har til rådighet. Forberedelse av saker for nasjonalparkstyret er en sentral og viktig del av jobben. Erfaring fra offentlig forvaltning er derfor en fordel.

Nasjonalparkforvalterne i Forollhogna er formelt ansatt hos Statsforvalteren i Trøndelag, men er formelt underlagt Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Det betyr at vi jobber tett sammen med et politisk styre med 9 representanter - sentrale politikere fra 7 kommuner og 2 fylkeskommuner. Samarbeid med berørte offentlige aktører som kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterne, samt rettighetshavere, grunneiere, næringsaktører og organisasjoner er sentralt og viktig i arbeidet.

Kontorsted:
Nasjonalparkforvalterne i Forollhogna har kontorsted i Veksthuset på Røros. Her har vi kontorfellesskap med 1 av nasjonalparkforvalterne for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, Statskog, SNO og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Nettverk
Nasjonalparkforvalterne i Forollhogna er en del av et forvalternettverk både i Trøndelag og i Innlandet. Her får du treffe, utveksle erfaringer og få faglig påfyll sammen med andre nasjonalparkforvaltere.

(Publisert:26.03.2021 Sist endret:06.04.2021)