Ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

Kjellvollen i Budalen, like ved grensa til Budalen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark
Kjellvollen i Budalen, like ved grensa til Budalen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark, Foto: Astrid A. Haug

Det er ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Det er to forvalterstillinger i Forollhogna. Begge har kontorsted ved forvaltningsknutepunkt Røros - samlokalisert med forvalter for Femundsmarka og Gutulia.  Søknadsfrist 3.mai. Se link til utlysningstekst nedenfor.

Utlysningstekst

Her finner du link til utlysningstekst

Om stillingen
Stillingen som nasjonalparkforvalter for Forollhogna har kontorplassering på forvaltningsknutepunkt Røros. Nasjonalparkforvalteren er administrativt tilknyttet Fylkesmannen i Trøndelag, klima- og miljøavdelingen, men utfører oppdrag på vegne av Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har ansvar for forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med 8 tilliggende landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat i Trøndelag og Hedmark fylker. Nasjonalparkforvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdene og vil samarbeide tett med dagens forvalter. De to stillingene utgjør tilsammen sekretariatet for styret.

Oppgavene vil bl.a. omfatte informasjon og veiledning, saksforberedelse for styret,  oppfølging og revidering av forvaltningsplaner, planlegging av nødvendig skjøtsel og tilrettelegging, formidling av kunnskap om verneverdiene, oppfølging av verneformål og verneforskrifter.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale aktører (grunneiere, rettighetshavere, næringsaktører, organisasjoner) og offentlige myndigheter både lokalt og regionalt. Forvalteren inngår i et faglig nettverk med andre verneforvaltere og har ellers samarbeid med Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet.

(Publisert:20.04.2018 Sist endret:08.03.2019)