Konstituering av nytt nasjonalparkstyre for Forollhogna

Rypeflokk
Rypeflokk, Foto: Bernt Østhus

Miljødirektoratet har nå oppnevnt nye representanter til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Nytt styre konstitueres i møte onsdag 9.mars 2016. Sted: Stenhuset v/Doktortjønna (forvaltningsknutepunkt) på Røros. Det skal da velges ny leder, nestleder og arbeidsutvalg. Inntil nytt styre er konstituert vil eksisterende arbeidsutvalg(AU) uttale seg til og behandle kurante saker på vegne av det "gamle"  nasjonalparkstyret.

 

Nasjonalparkstyret forvalter Forollhogna nasjonalpark, 8 tilliggende landskapsvernområder og et naturreservat. Nasjonalparkstyret består av 9 representanter, en fra hver av de berørte kommunene rundt Forollhogna og en fra hver fylkeskommune.

Represetanter til nytt nasjonalparkstyre for Forollhogna:

Representerer

Styrerepresentant

Vararepresentant

Røros kommune

Anne Grethe Beck Andersen

Guri Heggem

Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen

Jorid Bjørnevold

Rennebu kommune

Bjørn Rogstad

Unni Smestu

Tolga kommune

Ragnhild Aashaug

Leif Vingelen

Tynset kommune

Nils Kristen Sandtrøen

Karin Tørklep Sletten

Os kommune

Runa Finborud

Per Ousten

Holtålen kommune

Jan Håvard Refsethås

Bjørg Helene Skjerdingstad

Hedmark fylkeskommune

Terje Andreas Hoffstad

Emilie Enger Mehl

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Liv Hanne Tønset

Rune Krogh

 Kun 2 representanter fra det sittende styret fra perioden 2012 - 2015 er med videre i det nye styret – det er Ragnhild Aashaug (Tolga) og Terje A. Hoffstad (Hedmark fylkeskommune). Jan Håvard Refsethås (Holtålen) har imidlertid vært med som vara og kjenner arbeidet i Forollhogna godt, det samme gjelder Leif Vingelen (Tolga) som fortsetter som vara for Ragnhild Aashaug.

(Publisert:26.01.2016 Sist endret:12.10.2018)