Høring av utkast til besøksstrategi

Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder legges nå ut til høring. Høringsfrist: Fredag 22.januar 2016. Nasjonalparkstyret oppfordrer til bredt engasjement i høringen av strategien og ønsker innspill og kommentarer til mål, vegvalg og tiltak for Forollhogna-området!

Besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder

  • Utkast til besøksstrategi kan du lese her
  • Høringsbrev kan du lese her


Høringsfrist: Fredag 22.januar 2016

Høringsinnspill sendes pr. post eller e-post til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 4710 Sluppen
7468 Trondheim

e-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Spørsmål om høringen kan rettes til:
Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter
tllf. 95057513
e-post: fmstaah@fylkesmannen.no 

Veiledere om besøksforvaltning og merkevarestrategi fra Milødirektoratet:

- Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder, les her
- Veileder innfallsporter (info-punkt, startpunkt, utkikkspunkt), les her
- Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser, les her

 
Viktige lokale bakgrunnsdokumenter og presentasjoner

1. Notat turapp Forollhogna, prinsipper og strategier
2. Oppsummering fra 5 bygdemøter og spørreundersøkelse høsten 2014
3. Presentasjon villrein og ferdsel -prosjektet i Forollhogna, v/Vegard Gundersen (NINA)
4. Kunnskapsgrunnlaget og situasjonsanalyse (vedlegg til kap. 2)
5. Oversikt over reiselivsaktørene
(Publisert:07.12.2015 Sist endret:23.11.2020)