Foredrag fra Forollhogna-konferansen 2015

Fra møtet i Dalsbygda samfunnshus, fotograf: Ole Maurits Berget
Fra møtet i Dalsbygda samfunnshus, fotograf: Ole Maurits Berget

Nærmere 100 deltagere deltok i Forollhogna-konferansen i Dalsbygda fredag 6.november 2015. Årets konferanse var den tredje i rekken, og det ser ut som om interessen er så stor at konferansen er kommet for å bli. Alle foredrag er nå lagt ut på denne nettsiden under "Les mer". Se også omtale av konferansen på nettsidene til villreinutvalget - www.hognareinen.no.

 

Utkast til besøksstrategi vil bli sendt ut til bred høring etter nasjonalparkstyrets neste møte den 20.november. Mer info om både møtet og høringen kommer på nettsidene.

Programmet for Forollhogna-konferansen finner du her

Tittel foredrag Foredragsholder
Historisk tilbakeblikk - kulturhistorie i vertskommunen Os Jon Holm Lillegjelten, Rørosmuseet
Landbruket i Os med fokus på seterområdene. Betydning, muligheter og utfordringer. Berit Siksjø, landbrukskonsulent i Os kommune
Ferdsel og villrein i Forollhogna. Hvem besøker området? Hva er typisk med Forollhogna-området? Vegard Gundersen, seniorforsker v/NINA
Merekvare- og besøksstrategi - vern og verdiskaping. Olav Nord-Varhaug, seksjonsleder nasjonalparkseksjonen, Miljødirektoratet
Presentasjon av utkast til informasjons- og besøksstrategi for Forollhogna. Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter i Forollhogna
Støling, verdiskaping og Nettverk for Gard og stølsturisme i Valdres. Kathrin Hofmann Aslaksby, gardbruker, stølseiger og naturveileder
Turapp og verdiskaping Erlend Eggen, daglig leder Turapp
Ønsker vi å utvikle og bygge merkevaren Forollhogna? Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør og daglig leder Destinasjon Røros
Oppfølging av regional plan for villrein i Forollhogna. Forvaltning og verdiskaping. Tove Gaupset, seniorrådgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

 

(Publisert:10.11.2015 Sist endret:20.01.2021)