Fagdag om ferdsel og bruk av verneområdene i Forollhogna

Fostringsflokk ved Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Berit Broen, SNO
Fostringsflokk ved Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Berit Broen, SNO

Onsdag 23. oktober 2019 var 25 personer fra kommunene, fjellstyrer, villreinutvalg, villreinnemnd, fylkeskommune, fylkesmenn og SNO samlet på Røros til fagdag om ferdsel og bruk av fjellområdene og seterdalene i Forollhogna.

Program fra dagen finner du her

Vegard Gundersen, seniorforsker ved NINA, presenterte resultater fra ferdselsprosjektet som ble gjennomført i Forollhogna i perioden 2014-2016, og satte forholdene inn i sammenheng med andre villreinområder i Norge. Foredraget var basert på kunnskap fra NINA Rapport 1331 om villrein og ferdsel i Forollhogna.

Tove Gaupset, seniorrådgiver i Seksjon plan, Trøndelag fylkeskommune, tok en oppfrisking av Regional plan for Forollhogna villreinområde. Presentasjonen finner du her

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter i Forollhogna tok oss gjennom besøksstrategien for Forollhogna  (strategi vedtatt i nasjonalparkstyret).

Informasjon om Forollhogna villreinområde finner du på villreinområdets egen nettside www.hognareinen.no.

Aktuelle nyheter og informasjon om villrein og villreinforvaltning i Norge kan du finne på Norsk villreinsenter sine nettsider www.villreinen.no

(Publisert:24.10.2019 Sist endret:19.06.2020)