Byggeskikkveileder, på web og i trykt utgave!

Hiåvollan i Endalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal
Hiåvollan i Endalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal, Foto: Jan Egil Jægersborg

"Å tilrettelegge for forsatt bruk av området og bygningene, basert på god innsikt i tradisjonene, er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå formålet med vernet."

Byggeskikkveileder - bygninger i seterlandskap", er nå ferdigstilt.
Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna, med hovedfokus på seterdalene, men den vil også være et nyttig redskap for tilgrensende og sammenlignbare seterområder. 
I veilederen finner du mye kunnskap om lokal bygningsarv og byggeskikk i Forollhogna-området, og gode råd om vedlikehold og reparasjon av bygninger. 
Veilederen er aktuell for både deg som har bygninger å ta vare på, men også for deg som er interessert i kunnskap om området. 


Veilederen er tilrettelagt for web. Du finner den her.
Veilederen er også trykt i et begrenset opplag for interesserte. Ta kontakt om du ønsker veilederen i trykt versjon! 

Veilederen er utarbeidet av Birgit Wikan Berg, arkitekt hos Norconsult AS, Os i Østerdalen. Den er laget på oppdrag fra;

  • Hedmark fylkeskommune (nå Innlandet fylkeskommune)
  • Sør-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune)
  • Nasjonalparkstyret for Forollhogna og
  • Verdensarvrådet for Røros bergstad og Cirkumferensen.


Byggeskikkveilederen ble lagt frem til behandling i Nasjonalparkstyret for Forollhogna 27.11.2020, som sak 40/2020.  I saken vises det til behov for flere oppfølgende tiltak som styret ønsker samarbeid med andre aktører om. 

Særutskrift ST 40/2020 - behandling av byggeskikkveileder (hele saken)

Sakprotokoll - vedtak i ST 40_2020

(Publisert:02.02.2021 Sist endret:03.02.2021)