Bu-plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen, Os kommune

Bu-plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen ble tatt opp til revidering i 2017, og sendt på lokal høring i 2018. Planen inneholder bestemmelser og retningslinjer for bygningene ved Forollsjøens sørside. Det tas sikte på å legge planen frem for sluttbehandling i nasjonalparkstyrets neste møte fredag 29.11.2019. 

Høringsdokumenter; revidert bu-plan (tekst og kart), høringsbrev, statusrapport mm finner du under menypunkt "styret"/styredokumenter. Direkte link til dokumentene her

Den opprinnelige planen ble vedtatt i Os kommune i 1997, og gitt formell status i verneforskriften (2001) og forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark (2004) - som retningsgivende for søknader om byggetiltak. 

(Publisert:01.11.2019 Sist endret:19.06.2020)