Befaring og styremøte i Budalen, Midtre Gauldal

Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal
Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal, Foto: Astrid Alice Haug

Mandag 7.september 2020 vil nasjonalparkstyret gjøre seg litt mer kjent med verneverdier, utfordringer og muligheter i Budalen. Det blir befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder sammen med lokale forvaltningsaktører (administrative representanter for fjellstyre, Statskog som grunneier og Midtre Gauldal kommune). Befaringen avsluttes med styremøte om ettermiddagen ca kl. 16.30 på garden Nyrønningen i Storbudalen.

(Publisert:01.09.2020 Sist endret:20.01.2021)