Årsrapport for 2018 fra SNO til nasjonalparkstyret for Forollhogna

Foto: Erik M. Ydse (SNO)
Foto: Erik M. Ydse (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt.

I rapporten presenteres resultater fra årets virksomhet av SNO i Forollhogna, i tillegg til anbefalninger om oppfølgingspunkter til nasjonalparkstyret.

(Publisert:27.11.2018 Sist endret:10.07.2019)