Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparstyret for Forollhogna

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparkstyret for Forollhogna finner du her. Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt. 

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparkstyret for Forollhogna finner du her. Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt. 

(Publisert:18.12.2017 Sist endret:08.03.2019)