Ta kontakt

Offisielle brev og søknader til styret sendes til postadresse:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna,
Postboks 2600 
7734 Steinkjer

E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Nasjonalparkstyret har nå tatt i bruk digital post. All post som sendes til nasjonalparkstyret går til Fylkesmannen i Trøndelag.

Offentlige virksomheter som har integrasjon med Svarlnn eller eFormidlig vil motta elektroniske forsendelser direkte inn i sak- og arkivsystemet. Uten slik integrasjon vil de elekstroniske dokumentene komme frem til virksomhetens meldingsboks i Altrinn. Ved bruk av forsendelse til nasjonalparkstyret med integrasjon mot SvarUt/eFormidling skal orgnr 97476350 benyttes.

De virksomheter som ikke har slik integrasjoner kan bruke Sikker melding (bedrift/org).

Privatpersoner kan bruke Sikker melding (privatperson) for sending av brev og dokumentasjon til nasjonalparkstyret. Skjemaet krever innlogging med MinID, BandID e.l, og kan benyttes til å sende sensitiv informasjon.

- Merk bruk riktig fylke - så går sendingen til rett fylkesmann. For post som skal til nasjonalparkstyret for Forollhogna skal til fylke - Trøndelag.

Dokumenter som sendes nasjonalparkstyret er søkbare på elnnsyn under Fylkesmannen i Trøndelag.

Kontaktinformasjon sekretariatet:

 

Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Telefon/mobil: 95057513
E-post: fmtlaah@fylkesmannen.no

 

Eli Grete Nisja nasjonalparkforvalter
Telefon: 41330795            E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

 

 

Hans Bull
har sluttet hos oss. Han har begynt (1.mars 2019) i ny jobb som daglig leder for Nord-Østerdalen Utmarkstjenester på Tynset.

Besøksadresse: Femundsmarka nasjonalparksenter, Stenhuset ved Doktortjønna, Johan Falkbergets vei 16, 7374 Røros.

Spørsmål om søknader, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser rettes til nasjonalparkforvalteren. Veiledning om verneregler og søknader om dispensasjon kan også gis av kommunenes kontaktperson – se administrativt kontaktutvalg.

Kort info:

Forvaltningsansvaret for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Offisielle brev og søknader til styret skal sendes til nasjonalparkstyrets postadresse.

Sekretariatet for nasjonalparkstyret for Forollhogna består av 2 nasjonalparkforvaltere med kontorsted på Røros. Fylkesmannen i Trøndelag har arbeidsgiveransvar for nasjonal-parkforvalteren, men nasjonalparkforvalteren er formelt underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene.