Ta kontakt

Offisielle brev og søknader til styret sendes til postadresse:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna,
Postboks 4710 Sluppen
7468 Trondheim

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Brev og søknader som blir sendt til denne adressen (også e-post), blir arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP).

Kontaktinformasjon sekretariatet:

 

Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Telefon/mobil: 95057513
E-post: fmstaah@fylkesmannen.no

Elin M. Lien
nasjonalparkforvalter
Telefon: 48173824
E-post: fmsteml@fylkesmannen.no


Besøksadresse: Femundsmarka nasjonalparksenter, Stenhuset ved Doktortjønna, Johan Falkbergets vei 16, 7374 Røros.

Spørsmål om søknader, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser rettes til nasjonalparkforvalteren. Veiledning om verneregler og søknader om dispensasjon kan også gis av kommunenes kontaktperson – se administrativt kontaktutvalg.

Kort info

Forvaltningsansvaret for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Offisielle brev og søknader til styret skal sendes til nasjonalparkstyrets postadresse.

Sekretariatet for nasjonalparkstyret for Forollhogna består av 1 nasjonalparkforvalter med kontorsted på Røros. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har arbeidsgiveransvar for nasjonal-parkforvalteren, men nasjonalparkforvalteren er formelt underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene.