Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll arbeidsutvalget (AU)
(Publisert:05.07.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Befaring Såttåhaugen - Forollsjøen, nasjonalparkstyret og lokale representanter
Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 25.juni 2013
(Publisert:27.06.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Villrein i Forollhogna, Foto: Stein Kaasin
Møte i nasjonalparkstyret 25.juni
(Publisert:20.06.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Kurs i artskart og artsobservasjoner (www.artsdatabanken.no)
(Publisert:10.06.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Nasjonalparkens dag
(Publisert:24.05.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 17.04.2013
(Publisert:18.04.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Jotvollen i Vangrøftdalen (en gang på 1940-tallet ?) Foto utlånt av Jon Oskar Berntsen
Menneske og naturarven: Seter- og utmarkskveld i Dalsbygda (Os)
(Publisert:16.04.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Storbekkøya museumsseter
Møte i nasjonalparkstyret onsdag 17.04.2013 - Mjuklia, Berkåk
(Publisert:11.04.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Ståk i dal og lier - alle årets tider
(Publisert:03.04.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
159 artiklar totalt. Viser treff 130 - 140
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16
 19. >
 20. »
Søk i artiklar