Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Neste møte i nasjonalparkstyret onsdag 9.april 2014
(Publisert:07.03.2014 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Stor oppslutning om Forollhogna-dagen 2014
(Publisert:18.02.2014 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Seter i Falken, Vangrøftdalen
Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene i 2013
(Publisert:05.02.2014 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Blåola i Endalen landskapsvernområde.
Årsrapport 2013 fra SNO i Forollhogna
(Publisert:29.01.2014 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Årskonferanse for Forollhogna i Budalen 3.februar !
(Publisert:03.01.2014 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 26.11.2013
(Publisert:29.11.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Møte i nasjonalparkstyret 26.november 2013
(Publisert:14.11.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Møte i nasjonalparkstyret 11.09.2013 på Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter (Tynset kommune)
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret
(Publisert:16.09.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Rasteplass i Nekkjådalen. Tiltaksplan for Forollhogna bør avklare behov for tiltak som informasjon, skilting, merking,ansvarsforhold mv. Grunneiere og rettighetshavere er sentrale i dette arbeidet - her representert ved Geir Wagnild (Statskog) og Trond Are Berge (fjellstyrene Midtre Gauldal)
Møte i administrativt kontaktutvalg for Forollhogna
(Publisert:27.08.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
Første møte i nasjonalparkstyret etter sommeren
(Publisert:27.08.2013 Sist endret:18.12.2017)
Les mer»
153 artiklar totalt. Viser treff 110 - 120
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16
 19. >
 20. »
Søk i artiklar