Tiltak i verneområda

Pyttelva.
Pyttelva., Foto: SNO - Olaf Bratland

Verneområdestyret set opp plan for tiltak. Tiltaka er i samsvar med forvaltningsplan for  verneområda. Det er sendt søknad om tiltaksmidlar til MDIR/SNO.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.07.2014)

Prioriterte tiltak i 2014

Miljødirektoratet har løyvd 400 000 kroner i tiltaksmidlar gjennom bestillingsdialogen for 2014. Najonalparkstyret har prioritert tre tiltak.

(Publisert:08.07.2014 Sist endret:09.07.2014)
Les mer