Besøksstrategi

Folgefonna nasjonalparkstyre er no i gong med arbeidet med å lage ein besøksstrategi for verneområda på Folgefonnhalvøya.

Besøksstrategien skal vise korleis vi ønskjer å ta vare på verneverdiane samtidig som vi tek i mot dei besøkande til området på best mogleg måte.

Dokument 

Dato

Prosjektplan besøksstrategi     

20.03.2017

(Publisert:23.05.2017)