Vedtekter

Tobakksdalen mot Botsvatn
Tobakksdalen mot Botsvatn, Foto: Magnhild Berge

 Vedtektene set rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver for styret.

Vedtektene finn du her:

Vedtekter for Folgefonna nasjonalparkstyre