Styremedlemar

Rosenrot
Rosenrot, Foto: Magnhild Berge


Medlemane i nasjonalparkstyret er folkevalde i dei 3 kommunane Etne, Kvinnherad og Ullensvang, i tillegg til ein representant frå Hordaland fylkeskommune.

Under er ein oversikt over styremedlemar for denne styringsperioden og frå forrige periode.

2020-2023:

Rolle Medlem Varamedlem Representerar
leiar Sigrid Brattabø Handegard Terje Kollbotn Hordaland fylkeskommune
nestleiar Hans Inge Myrvold Hilde Enstad Kvinnherad kommune
styremedlem Mette Heidi Bergsvåg Eikreim
Kenneth Lyng Karlsen
Etne kommune
styremedlem Jarle Vangen Kjellaug H. Samland
Ullensvang kommune

 

 

2016-2019:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar
leiar Jon Larsgard Reidun Haugen Dalseth Jondal kommune
nestleiar Siri Klokkerstuen Ingemund Berge Etne kommune
styremedlem Leif Sverre Enes Olav Gunnar Hjelmeland
Kvinnherad kommune
styremedlem Solfrid Borge Kåre Olav J. Grønsnes
Ullensvang herad
styremedlem Roald Aga Haug
Linda Haugland Jondahl
Odda kommune
styremedlem Benthe Bondhus Olav Magnus Hammer Hordaland fylkeskommune

Styret vart konstituert 15. mars 2016.

2012-2016:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar
leiar Synnøve Solbakken Kjell Yri Kvinnherad kommune
nestleiar John Opdal Elisabeth W. Hauge Odda kommune
styremedlem Jon Larsgard Angunn Handegard Trå Jondal kommune
styremedlem Solrid Borge Steinar Langesæter Ullensvang herad
styremedlem Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen Etne kommune
styremedlem Benthe Bondhus Sigbjørn Framnes Hordaland fylkeskommune

 

2011:

 Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar 
 leiar Synnøve Solbakken Bjarne Berge Kvinnherad kommune
nestleiar Gard Folkvord Elisabeth W. Hauge Odda kommune
styremedlem Jon Larsgard Margreta Sandvik Eiken  Jondal kommune
styremedlem Solrid Borge Steinar Langesæter Ullensvang Herad
styremedlem Sigve Sørheim  Ingvor Gundegjerde Etne kommune
styremedlem  Anne-Beth Njærheim  Arne Havnerås Hordaland fylkeskommune

 Styret vart konstituert 11.februar 2011

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:16.04.2020)