Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentera søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovheimel og presentera vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 2020

Sakspapir til møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2020

(Publisert:16.04.2020 Sist endret:21.09.2020)

2019

Sakspapir til møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2019

(Publisert:11.03.2016 Sist endret:18.12.2019)

2018

Sakspapir til møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2018

(Publisert:11.03.2016 Sist endret:28.11.2018)

2017

Sakspapir til møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2017

(Publisert:11.03.2016 Sist endret:21.11.2017)

2016

Sakspapir til møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2016

(Publisert:11.03.2016 Sist endret:01.12.2016)