Protokollar

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Folgefonna nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med saksframlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde. Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.


2017

Protokollar frå møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2017

(Publisert:11.04.2016 Sist endret:06.12.2017)
Les mer

2016

Protokollar frå møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2016

(Publisert:11.04.2016 Sist endret:10.02.2017)
Les mer

2018

Protokollar frå møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2018

(Publisert:11.04.2016 Sist endret:05.09.2019)
Les mer

2019

Protokollar frå møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2019

(Publisert:11.04.2016 Sist endret:19.12.2019)
Les mer

2020

Protokollar frå møte i Folgefonna nasjonalparkstyre 2020

(Publisert:16.04.2020 Sist endret:31.08.2020)
Les mer