Arbeidsutval

Kuhabmarstølen
Kuhabmarstølen, Foto: Ivar Baste


Styret kan velgje å nedsetje eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

2016-19:

leiar Jon Larsgard
medlem Siri Klokkerstuen

medlem

Roald Aga Haug
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:10.06.2016)