Verneområdene

Kart over verneområdene

Kartgrunnlag: Miljødirektoratet (Naturbase innsyn)

 

Forvaltningsområdet for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre omfatter i tillegg til nasjonalparkene, to landskapsvernområder - Langtjønna og Femundslia. (Fylkesmannen i Hedmark har forvaltningsansvaret for Grøvelsjøen naturreservat).

Femundsmarka

Årstall: Opprettet i 1971 og utvidet i 2003
Navn: Femundsmarka nasjonalpark
Areal: 573 km2
Kommuner: Røros kommune og Engerdal kommune
Fylker: Hedmark fylke, Sør-Trøndelag fylke
Grunneiere: I hovedsak statlig grunn, litt privat grunn
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Tilsynsmyndighet: Statens naturoppsyn

 

 

Gutulia

Årstall: Opprettet i 1968 og utvidet i 2004
Navn: Gutulia nasjonalpark
Areal: 23 km2
Kommune: Engerdal kommune
Fylke: Hedmark fylke
Grunneier: Statlig grunn
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Hedmark
Tilsynsmyndighet: Statens naturoppsyn

Langtjønna

Årstall: Opprettet i 2003.
Navn:
 Langtjønna landskapsvernområde.
Areal: 37 km2.
Kommune: Røros kommune.
Fylke: Sør-Trøndelag fylke.
Grunneiere: Statlig og privat grunn. Tilsynsmyndighet: Statens naturoppsyn.
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.


Femundslia

Årstall: Opprettet i 2003
Namn: Femundslia landskapsvernområde
Areal: 40 km2
Kommune: Engerdal kommune
Fylke: Hedmark fylke
Grunneier: Statlig og privat grunn
Tilsynsmyndighet: Statens naturoppsyn
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Hedmark


Femundsmarka

Kveldsstemning ved Femunden. Foto: Bengt Magnusson

Mellom krokete kjempefuruer og bortgjemte tjern i et hav av blokkmark venter opplevelsene i Femundsmarka nasjonalpark. For ti tusen år siden smeltet innlandsisen bort og etterlot seg et øde, urtidspreget dødislandskap. Et landskap som ikke har forandret seg mye siden den tiden.

(Publisert:18.01.2015 Sist endret:22.01.2015)

Gutulia

Gutulisetra. Foto: Bengt Magnusson

Gutulia er de sølvgrå tørrfuruenes og de spredte gammelgranenes nasjonalpark. I kontrast til den uberørte skogen står Gutulisetra – setervollen som er blitt tatt vare på av folk og fe helt siden 1750-tallet.

(Publisert:18.01.2015 Sist endret:03.04.2020)

Langtjønna

Langtjønna. Foto: Naturcentrum AB (Grenselandet)

Merkede stier og klare vann lokker vandrere, fiskere og padlere til Langtjønnas skoger og vann, der man før levde et helt annet liv. Gårder, fløterkoier og gamle tømmerrenner minner om tidligere tiders harde arbeid.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:22.01.2015)

Femundslia

I kano på Femund. Sølen-massivet i sørvest. Foto: Bengt Magnusson

Femundslia landskapsvernområde ligger i den skogkledde skråningen mellom Femundsmarkas karrige fjellvidder og den store innsjøen Femunden. Her kan du besøke Haugen og Svukuriset, to populære utgangspunkter for å fortsette turer inn i Femundsmarka nasjonalpark.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:22.01.2015)